พระพิฆเนศ หรือ พระคเนศ นามเดิม คือ คณปติ
บุตรแห่งพระนางปารวตี(พระแม่อุมา)และพระศิวะ

พระพิฆเนศวร (Ganesh, ภาษาสันสกฤต गणेश) หรือ พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเณศ หรือ พระวิฆเณศวร หรือ พระพิฆเณศ หรือ พระคเณศ หรือ คณปติเป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ นับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง เป็นหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง (ผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้อง)

กำเนิดพระพิฆเนศ

การกำเนิดมีกล่าวแตกต่างกันแต่ละคัมภีร์ ผมขออนุญาตนำเสนอคัมภีร์นี้ครับ

พระนางปารวตี (พระแม่อุมา) หลังเสกสมรสกับพระศิวะทรงอยากได้พระราชบุตร พระนางปารวตีมรงสร้างพระโอรสจากไคลของพระนางมาปั้นเป็นบุรุษรูปงาม (ได้รับคำแนะนำจากนางสนองพระโอษฐ์ คือ วิชยา กับ ชายา) เพื่อเฝ้าทวารบาล ดูแลห้องบรรทม ทรงให้พระนามว่า
“คเนศ” ขณะนั้นพระศิวะได้กลับจากการถือศีลสมาธิ จะเข้าห้องบรรทมของพระนางปารวตี แต่คเนศขัดขวางและต่อสู้กัน เพราะต่างมิทรงทราบว่าเป็นพระบิดาและพระราชบุตร พระศิวะพิโรธจึงทรงตัดพระเศียรด้วยตรีศูล
เมื่อพระนางปารวตีได้ยินเสียงต่อสู้จึงออกมาพบ พระกุมาร(คเนศ)สิ้นลง ทรงกรรแสงและพิโรธ จึงกลายร่างนับพันๆ องค์ เกิดเป็นศักติขึ้น ที่สามารถทำลายล้างโลก

บัดนั้นทั้ง 3 โลก คือพระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม ยอมนอบน้อม และสัญญาจะหาเศียรแทน พระศิวะจึงทรงให้พระวิษณุเสด็จไปหาเศียรทางทิศเหนือ พระวิษณุทรงพบเศียรช้างนอนสิ้นอยู่ จึงตัดเศียรช้างมาต่อ
พระนางปารวตีทรงดีพระทัย

พระศิวะจึงทรงให้พรและตั้งพระนามว่า “คณปติ” แปลว่า ผู้ได้เป็นหัวหน้าบริวารพระศิวะเป็นผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวง และควรได้รับการบูชาก่อนเทวะองค์อื่นๆ

คาถาบูชาทั่วไป โอม ศรี คเนศายะ นะ มะ ฮะ

คาถาบูชาประจำวัน

สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์
โอม ศรี มหาวีระ คะ ณะ ปะ ติ เย นะ มะ ฮะ

สำหรับผู้เกิดวันจันทร์
คาถาบูชาคือ โอม ศรี ทวิ-มุข คะ ณะ ปะ ติ เย นะ มะ ฮะ

สำหรับผู้เกิดวันอังคาร
คาถาบูชาคือ โอม ศรี ตรี-มุข-ติ คะ ณะ ปะ ติ เย นะ มะ ฮะ

สำหรับผู้เกิดวันพุธ
คาถาบูชาคือ โอม ศรี ทวิ-จา คะ ณะ ปะ ติ เย ยะ นะ ฮะ

สำหรับผู้เกิดวันราหู(วันพุธกลางคืน)
คาถาบูชาคือ โอม ศรี เอก-ซารา-คณปติ เย ยะ นะ มะ ฮะ

สำหรับผู้เกิดวันพฤหัสบดี
คาถาบูชาคือ โอม ศรี มหา เฮ-รัม-ภะ คะ ณะ ปะ ติ เย นะ มะ ฮะ

สำหรับผู้เกิดวันศุกร์
คาถาบูชาคือ โอม ศรี เอก-ทัน-ตะ คะ ณะ ปะ ติ เย ยะ นะ มะ ฮะ

สำหรับผู้เกิดวันเสาร์
คาถาบูชาคือ โอม ศรี สิทธิ-คะ ณะ ปิ ติ เย ยะ มะ ฮะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s