ประวัติความเป็นมา

ทำเนียบนางสาวไทย

นางสาวสยาม ๒๔๗๗ – นางสาวกันยา เทียนสว่าง หิรัญพฤกษ์ (เสียชีวิตแล้ว)
นางสาวสยาม ๒๔๗๘ – นางสาววณี เลาหเกียรติ สมประสงค์
นางสาวสยาม ๒๔๗๙ – นางสาววงเดือน ภูมิรัตน์ ฉายะวรรณ

นางสาวสยาม ๒๔๘๐ – นางสาวมยุรี วิชัยวัฒนะ เจริญศิลป์ (เสียชีวิตแล้ว)
นางสาวสยาม ๒๔๘๑ – นางสาวพิศมัย โชติวุฒิ ตันเต็มทรัพย์ (เสียชีวิตแล้ว)
นางสาวไทย ๒๔๘๒ – นางสาวเรียม เพศยนาวิน พัตรา (เสียชีวิตแล้ว)


นางสาวไทย ๒๔๘๓ – สว่างจิตต์ คฤหานนท์ หงสกุล
นางสาวไทย ๒๔๙๑ – นางสาวลัดดา สุวรรณสุภา พุกประยูร
นางสาวไทย ๒๔๙๓ – นางสาวอัมพร บุรารักษ์ พัฒนานันท์

นางสาวไทย ๒๔๙๔ – นางสาวอุษณีษ์ ทองเนื้อดี ดิศกุล ณ อยุธยา
นางสาวไทย ๒๔๙๕ – นางสาวประชิตร์ ทองอุไร
นางสาวไทย ๒๔๙๖ – นางสาวอนงค์ อัชชวัฒนา นาคะเกศ (เสียชีวิตแล้ว)

นางสาวไทย ๒๔๙๗ – นางสาวสุชีรา ศรีสมบูรณ์
นางสาวไทย ๒๕๐๗ – อาภัสรา หงสกุล
นางสาวไทย ๒๕๐๘ – จีรนันทน์ เศวตนันทน์

นางสาวไทย ๒๕๐๙ – ประภัสสร พานิชกุล
4. นางสาวไทย ๒๕๑๐ – อภันตรี ประยุทธเสนีย์
5. นางสาวไทย ๒๕๑๑ – แสงเดือน แม้นวงศ์

นางสาวไทย ๒๕๑๒ – วารุณี แสงศิรินาวิน
นางสาวไทย ๒๕๑๔ – นิภาภัทร สุดศิริ
นางสาวไทย ๒๕๑๕ – กนกอร บุญมา

นางสาวไทย ๒๕๒๗ – สาวินี ปะการะนัง
นางสาวไทย ๒๕๒๘ – ธารทิพย์ พงษ์สุข
นางสาวไทย ๒๕๒๙ – ทวีพร คลังพลอย

นางสาวไทย ๒๕๓๐ – ชุติมา นัยนา
นางสาวไทย ๒๕๓๑ – ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก
นางสาวไทย ๒๕๓๒ – ยลดา รองหานาม


นางสาวไทย ๒๕๓๓ – ภัสราภรณ์ ชัยมงคล
นางสาวไทย ๒๕๓๔ – จิระประภา เศวตนันทน์ บัณฑุวงศ์
นางสาวไทย ๒๕๓๕ – อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ อาวะกุล

นางสาวไทย ๒๕๓๖ – ฉัตฑริกา อุบลศิริ
นางสาวไทย ๒๕๓๗ – อารียา ชุมสาย สิริโสดา
นางสาวไทย ๒๕๓๘ – ภาวดี วิเชียรรัตน์

นางสาวไทย ๒๕๔๐ – สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ
นางสาวไทย ๒๕๕๑ – ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ
นางสาวไทย ๒๕๕๒ – อภิสมัย ศรีรังสรรค์

นางสาวไทย ๒๕๔๓ – ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
นางสาวไทย ๒๕๔๔ – สุจิรา อรุณพิพัฒน์
นางสาวไทย ๒๕๔๕ – ปฏิพร สุทธิพงศ์

นางสาวไทย ๒๕๔๖ – ชาลิสา บุญครองทรัพย์
นางสาวไทย ๒๕๔๗ – สิรินทร์ยา สัตยาศัย
นางสาวไทย ๒๕๔๙ – ลลนา ก้องธรนินทร์

นางสาวไทย ๒๕๕๐ – อังคณา ตรีรัตนาทิพย์
นางสาวไทย ๒๕๕๑ – พรรณประภา ยงค์ตระกูล
นางสาวไทย ๒๕๕๒ – อรวิภา กนกนทีสวัสดิ์
16-18 ก.ค. คัดเลือกผู้เข้าประกวด
25 ก.ค. แถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง 18 คน
27-29 ก.ค. เก็บตัวทำกิจกรรมที่ จ.สงขลา
30 ก.ค.-2 ส.ค. เก็บตัวทำกิจกรรมที่ จ.น่าน
3-7 ส.ค. เก็บตัวทำกิจกรรมที่ กรุงเทพฯ
8 ส.ค. ประกวดรอบสื่อมวลชน
9 ส.ค. ประกวดรอบตัดสิน

อสมท 10 ส.ค.- นางสาวไทยประจำปี 2555 ได้เริ่มปฏิบัติภารกิจวันแรก ด้วยการมาปรากฏตั…
กรุงเทพฯ 10 ส.ค.-ย้อนภาพประทับใจ “โบว์ลิ่ง ปริศนา” คว้ามงกุฏนางสาวไทย ปี 2555 “ธ…
เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 9 ส.ค. – คืนนี้ต้องลุ้นเวทีประกวดนางสาวไทยคนที่ 47 ซึ่งสมาคมน…
กรุงเทพฯ 9 ส.ค.-ประกวดนางสาวไทยรอบขวัญใจสื่อมวลชน ประเดิมมอบ 6 รางวัล และไปเกาะต…
8 ส.ค. – ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยทั้ง 18 คน เปิดตัวพร้อมชุดราตรียาวให้สื่อมวลชนเก็…
View All..

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s