แหล่งที่มา http://www.holidaythai.com/9kimjor/blogs-2973.htm

This slideshow requires JavaScript.


ทำความรู้จักเกี่ยวกับประเทศฮ่องกง
โพสต์เมื่อ: 8 เม.ย. 52 18:54 น. , เปิดชม: 28122 ครั้ง

ฮ่องกงตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง มีขนาดพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,092 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะฮ่องกง แหลมเกาลูน New Territories และเกาะเล็กเกาะน้อยอีก 235 เกาะ เฉพาะเกาะฮ่องกงมีขนาดพื้นที่ประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร เกาะเกาลูน 46 ตารางกิโลเมตร ส่วน New Territories มีขนาดพื้นที่ที่กว้างขวางมากๆ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขา

อ่องกงมีประชากรทั้งหมด 8.4 ล้านคน (2552) โดยร้อยละ 96 เป็นคนจีน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่คนฮ่องกงส่วนใหญ่พูดภาษาจีนกลางได้เป็นอย่างดี และ ภาษาที่ใช้ในราชการจะเป็นภาษา อังกฤษ และ จีนกวางตุ้ง ในส่วนของศาสนา ประชาชนที่ส่วนใหญ่นับถือพุทธมหายาน และศาสนาอื่น ๆ

ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อน แบ่งเป็น 4 ฤดู มีผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน และความชื้นค่อนข้างสูง (ประมาณร้อยละ 79)

ธงชาติที่ใช้ในฮ่องกง ใช้ธงชาติจีนเป็นธงประจำชาติ (เนื่องจากเป็นดินแดนภายใต้อธิปไตยของจีน) และมีธงประจำฮ่องกง ซึ่งพื้นธงสีแดง ตรงกลางเป็นรูปดอก ชงโค มีดาว 5 ดวงอยู่ที่ปลายเกสร

เมื่อ พ.ศ. 2385 หลังจากสงครามฝิ่นระหว่างจีนกับอังกฤษครั้งที่ 1 ฮ่องกงตกเป็นของอังกฤษตามสนธิสัญญานานกิง (Treaty of Nanking) ต่อมาในปี พ.ศ. 2403 หลังจากสงครามฝิ่นครั้งที่สอง แหลมเกาลูนตกเป็นของอังกฤษตามอนุสัญญากรุงปักกิ่ง (Beijing Convention) และภายหลังที่จีนแพ้สงครามญี่ปุ่นในปี พ.ศ.2438 ประเทศยุโรปพยายามแผ่อำนาจในจีน อังกฤษเห็นความจำเป็นที่จะต้องปกป้องอ่าวฮ่องกงและดินแดนรอบ ๆ จึงทำสัญญาเช่าเขตนิวเทอริทอรีจากจีน เมื่อ 9 มิถุนายน 2441 เป็นเวลา 99 ปี ดินแดนดังกล่าวประกอบด้วยพื้นที่เหนือแหลมเกาลูนไปจนจรดแม่น้ำเซินเจิ้น และเกาะต่าง ๆ อีก 235 เกาะ เพื่อเป็นประตูการค้าระหว่างอังกฤษกับโลกตะวันออก มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นหัวหน้ารัฐบาล คือ “ลอร์ด พาร์เมอร์สตัน” เป็นผู้สำเร็จราชการคนแรก โดยที่ยุคนั้นเกาะฮ่องกงประกอบไปด้วยภูเขาและก้อนหินน้อยใหญ่จำนวนมาก จนได้มีการขนานนามเกาะแห่งนี้ว่า “หินไร้ค่า”

และในภายหลังอังกฤษก็ได้เนรมิต เกาะหินไร้ค่าแห่งนี้ให้กลายเป็นประเทศที่ดึงดูด ทั้งนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศให้เข้ามาที่ฮ่องกงอย่างไม่ขาดสาย และได้รับฉายาเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้ใหม่ว่า “เสน่ห์แห่งตะวันออก”

ในเดือนกันยายน พ.ศ.2515 จีนและอังกฤษเริ่มเจรจากันถึงอนาคตของเกาะฮ่องกง ภายหลังการโอนอธิปไตยเหนือฮ่องกงจากอังกฤษไปสู่จีน ในปี พ.ศ.2540 ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2527 จีนกับอังกฤษได้ออกแถลงการณ์ร่วม (Sino-British Joint Declaration) ว่าด้วยการ ส่งมอบฮ่องกงคืนแก่จีนในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2540 และเพื่อเป็นกรอบกำหนดแนวทางบริหารฮ่องกงภายหลังปี 2540

ตามแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว ปัจจุบันฮ่องกงมีฐานะเป็นเขตปกครองพิเศษ Special Administrative Region (SAR) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (อยู่ภายใต้อธิปไตยของจีน) โดยยังคงระบบสังคม เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชนแบบเดิมเป็นเวลา 50 ปี (จวบจนกระทั่งปี 2590) แนวทางดังกล่าวเรียกว่า “หนึ่งประเทศ สองระบบ” (one country, two systems) และได้ระบุไว้ใน Basic Law อันเป็นกฎหมายแม่บทหรือธรรมนูญในการปกครองฮ่องกงตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2540 ซึ่งยืนยันเช่นเดียวกันใน Sino-British Joint Declaration คือ ให้สิทธิฮ่องกงในการปกครองตนเองในระดับสูง (high degree of autonomy) มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ เป็นเขตศุลกากรอิสระ (Seperate Customs Area) และยังคงสถานะเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศต่อไป ยกเว้นด้านการต่างประเทศ และการป้องกันประเทศที่รัฐบาลจีนเป็นผู้กำหนด

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ฮ่องกงทั้งหมด

จองโรงแรม ที่พัก ใน ฮ่องกง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s